Znate li zašto slova na tastaturi nisu poredana abecednim redom?

Raspored slova na modernim tastaturama preuzet je sa starih pisaćih mašina. Prve pisaće mašine osmišljene su 1860-ih. Na prvim primjercima pisaćih mašina raspored tipki bio je nalik tipkama klavira, a slova su bila poredana abecednim redom.

Zanimljivo, tipkanje je na takvim tastaturama bilo brže. Slova koja se najčešće koriste bila su jako blizu jedno drugome tako da je pisanje bilo olakšano, a u tipkanju se koristilo manje prstiju. Problem je bio u tome što su daktilografi na takvim tastaturama pisali toliko brzo da su se često korištene tipke često zaglavljivale i kvarile.

Prvu tastaturu koja počinje slovima QWERTY napravio je sredinom 1870-ih jedan od izumitelja pisaćih mašina Christopher Latham Sholes. Navodno je novi raspored slova služio tome da se česta slova razdvoje kako bi se spriječili mehanički kvarovi. U novom rasporedu slova korisnici bi u pisanju koristili više prstiju, a najčešća slova su zahtijevala korištenje trećeg prsta ruke.

Na engleskim tastaturama (Z i Y drugačije nego na bosanskim) u prvom redu nalaze se sva slova potrebna za pisanje riječi TYPEWRITER.

Postoji i još jedna teorija o ovom rasporedu tastature. Naime, dvojica japanskih istraživača tvrde kako je raspored tastature takav zbog Morseovog koda. Po njima su ranim tastaturama služili telegramisti kojima je abecedni raspored bio zbunjujuć pri dešifriranju Morseovog koda.

Izvor: Dnevni avaz

You must be logged in to post a comment Login