Značaj spirometrije u pedijatrijskom dijagnostikovanju

U prethodnom periodu u Bolnicu Zvornik stigla su još dva nova dijagnostička aparata – spirometra, po projektu Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice.

Jedan spirometar se koristi u pulmološkoj ambulanti u sklopu Odjeljenja za internističke grane, a drugi spirometar se po prvi put koristi kao dijagnostička metoda u Dječijoj pulmološkoj ambulanti.

Tim povodom pitali smo dr Ivanu Prodanović, jedinog pedijatra – pulmologa na regiji da nam odgovori na nekoliko pitanja i time pojasni značaj spirometrije u dijagnostikovanju.

Šta je spirometrija?

Spirometrija je osnovna dijagnostička metoda u pulmologiji kojom se mjeri kapacitet pluća i protoci vazduha kroz disajne puteve.
Predstavlja prvi korak u postavljanju dijagnoze oboljenja disajnih organa i plućnog parenhima, ali nam služi i u kontrolne svrhe za djecu kojoj je već propisana određena pulmološka terapija.

Kako se izvodi ova dijagnostička metoda?

Metoda je jednostavna, bezbjedna i potpuno bezbolna za djecu.

Prije svega, djetetu se objasni na koji način se izvodi ovaj pregled.

Pacijent je u sjedećem položaju i na nos mu se postavlja plastična štipaljka namijenjena za ovu vrstu pregleda, potom se u usta stavlja usnik koji se mijenja za svakog pacijenta, a koji je povezan sa aparatom.

Mali pacijent slijedi uputstva ljekara za način i broj ponovljenih udisaja i izdisaja u aparat.

Potrebna je potpuna saradnja od strane djeteta, što je ponekad može predstavljati problem, obzirom na uzrast pacijenata. Djeca uzrasta od pet do sedam godina mogu ostvariti saradnju tokom pregleda, a podrazumijeva se da će svako dijete uzrasta preko sedam godina pravilno slijediti uputstva za izvođenje plućnih funkcija.

Da bi se obavio ovaj pregled nije potrebna nikakva posebna priprema djeteta, a sva detaljna uputstva pred dijagnostički pregled dobijaju se prilikom zakazivanja pregleda kod dječijeg pulmologa.

Dobijeni rezultati na ekranu se interpretiraju u odnosu na dob, tjelesnu masu i visinu djeteta.

Neophodna je ispravna tehnika izvođenja kako bi dobijeni rezultati mjerenja bili validni.

Kada se pulmolog odlučuje za izvođenje spirometrije kod djeteta?

Ljekar se odlučuje za ovu dijagnostičku metodu kada od roditelja ili pacijenta dobija anamnestičke podatke o pojedinačnim ili udruženim simptomima: ponovljenih epizoda dnevnog ili noćnog kašlja, sviranje u grudima, stezanje u prsima, osjećaj nedostatka vazduha, nepodnošenje napora pri fizičkim aktivnostima ili prilikom bavljenja sportom.

Nije rijetkost da djeca sa navedenim tegobama izbjegavaju određene fizičke aktivnosti ili bavljenje sportom, jer im one provociraju postojeće subjektivne tegobe, a da toga ni dijete a ni roditelji nisu svjesni.

Ovdje je značajna pravilno uzeta anamneza od strane ljekara, jer i pored urednog spirometrijskog nalaza, kada dijete opteretimo testom trčanja dobijamo pad vrijednosti plućnih funkcija i na osnovu toga postavljamo dijagnozu.

Koliko je značajno uvođenje ove dijagnostičke metode za najmlađe pacijente u našoj ustanovi?

Svakako smatram posebno važnom za pacijente i našu ustanovu iz više razloga.

Prvi razlog je taj što često pregledom slušalicama dobijemo oskudan ili čak uredan nalaz na plućima, a da pacijenti već imaju određeni stepen zapaljenja disajnih puteva, što možemo otkriti spirometrijom.

Drugo, neki psihogeni poremećaju disanja u adolescenciji mogu imitirati bolesti disajnih organa, takvim pacijentima se spirometrijom isključuje organska priroda bolesti, a samim tim izbjegava davanje lijekova (bronhodilatatora ili kortikosteroida), koji bi bili beskorisni i štetni.

Treće, ovom metodom ljekar prati efekat propisane terapije, korigujemo postojeće doze lijekova ili ukidamo terapiju nakon određenog vremena.

Imate li još nešto da poručite?

Moram još jednom naglasiti da se ova metoda, zajedno sa bronhodilalatornim testom i testom trčanja po prvi put radi u sklopu dječijeg odjeljenja u zvorničkoj bolnici.

Izvor: Bolnica Zvornik

You must be logged in to post a comment Login