Zbog prodaje mehanizacije od donacija 20 osoba pred sudom

Osnovni sud u Srebrenici izrekao je 20 presuda od kojih je 18 pravosnažno, dva slučaja su u ponovnom postupku, a pet tuženih izmirili su obaveze, kaže Zekerijah Hadžić, pravni zastupnik Opštine Srebrenica.

Sredstva u iznosu od milion evra koja se odnose na obnovu određenog broja kuća u Srebrenici i projekta ekonomske podrške koji je finansirala Kraljevina Saudijska Arabija su sa raspodjelom počela u januaru 2020. godine.

Na punktovima Kragljivoda i Potočari tada je podijeljeno 35 brdskih kosačica, 92 motokultivatora sa prikolicom, po pet mašina za vađenje i sađenje krompira, 50 trimera i 5 silokombajna.

Brzo je utvrđeno da je značajan broj po prijemu mehanizacije istu prodao zbog čega je pokrenut monitoring kojim su se potvrdile sumnje.

Hadžić kaže da je na na osnovu zapisnika monitoringa, opština u saradnji pravobraniocem Republike Srpske, u Osnovnom sudu Srebrenica pokrenula spor protiv 20 korisnika.

“Sud je donio 20 presuda, od koji 18 pravosnažne, a dvije su vraćene na ponovni postupak, dok je pet tuženih izmirilo obaveze. Sa 13 ostalih koji su zloupotrijebili donaciju, opština je postigla dogovor o reprogramiranom plaćanju i njima je rok plaćanja ističe kraj ovog mjeseca, a nakon toga slijedi prinudna naplata u iznosu od 8.000 maraka, računajući tadašnju vrijednost freze od 6.500 maraka, plus sudski troškovi i zatezne kamate”, rekao je Hadžić.

On dodaje da je ovo prvi put nakon više od 20 godina da Opština Srebrenica pokreće sudske sporove protiv zloupotreba donacija što će biti praksa u narednom periodu.

Prodaja stambenih kontejnera iz donacije

Na sajtovima za kupovinu i prodaju, kao i društvenim mrežama prošle godine pronašli smo ponude za prodaju kontejnera koje su u nekoliko navrata podijeljeni iz poziva Opštine Srebrenica.

Na Facebooku nalazila se ponuda za prodaju stambenog kontejnera za koji nam je potvrđeno da je iz programa podrške Opštine Srebrenica, doniran korisnicima, a da je isti proizveden u srebreničkoj firmi Ekonomik, sada EkoBox.

Iz Opštine Srebrenica prilikom raspisivanja javnih poziva navedeno je da vlasnik pomenutih objekata Opština Srebrenica koja ustupa na korištenje građanima stambene kontejnere koji imaju potrebu za istima i koji ispunjavaju tražene uslove, a što je definisano ugovorom koji je zaključen između Opštine Srebrenica i korisnika programa.

Koliko nam je poznato, zbog zloupotrebe kontejnera nije bilo pokrenutih sporova.

Više od 20 godina brojne međunarodne organizacije, vlade i drugi donatori na ime Srebrenice donirali su milione maraka, a za većinu tih sredstava nikada nije utvrđeno kako su trošene, obzirom da stanje na terenu u ovoj opštini i dalje veoma loše.

You must be logged in to post a comment Login