Završen projekat nadzora igračaka na sadržaj teških metala

Laboratorijskom analizom 16 uzoraka igračaka različitih modela, uzetih na tržištu u BiH s ciljem utvrđivanja sadržaja teških metala olova, kadmijuma i hroma, utvrđeno je da su svi usklađeni sa propisanim graničnim vrijednostima.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i mjerodavne sanitarne i zdravstvene inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta sprovele su zajednički projekat nadzora igračaka.

U saopštenju Agencije navodi se da je razlog za pokretanje ovog projekta zasnovan na činjenici da teški metali prisutni u igračkama mogu uzrokovati kratkoročne i dugoročne posljedice na zdravlje djece.

Prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet, boje koje se upotrebljavaju za bojenje igračaka ne smiju sadržavati više od 100 miligrama po kilogramu olova, 10 miligrama po kilogramu kadmijuma i 100 mgiligram po kilogramu hroma.

Tokom sprovođenja projekta sa tržišta BiH je uzeto 16 uzoraka igračaka različitih modela za koje je izvršena laboratorijska analiza. Utvrđeno je da su svi ispitani uzorci usklađeni sa propisanim graničnim vrijednostima Pravilnika, te shodno tome mjerodavne inspekcije entiteta i Brčko distrikta BiH nisu preduzimale nikakve mjere prema subjektima nadzora, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH podjećaju da su u 2013. godini sprovedene aktivnosti nadzora igračaka na sadržaj olova i hroma. Tada je sa tržišta BiH uzeto 19 uzoraka igračaka, u kojima provedenim ispitivanjima nije utvrđeno prisustvo ovih metala.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login