Zašto su ljudi najčešće dešnjaci

Ljudi se obično ne slažu po mnogo čemu, ali postoji jedna stvar za koju će se većina složiti, a to je odgovor na pitanje koju ruku češće koriste.

Ruka koja se koristi za pisanje, vjerovatno će se koristiti i za jelo, a većina ljudi na svijetu, oko 96 procenata, za to koristi desnu ruku, piše BBC.

Pristrasnost prema jednoj, odnosno drugoj strani počinje u mozgu. Poznato je da lijeva hemisfera kontroliše desne aktivnosti i obrnuto, i to znači da je lijeva strana zadužena za desnu stranu tijela.

Neki tvrde da ta neurološka podjela ima veze sa odlikama životinja koje su živjele prije 500 miliona godina. Mozak je kod njih evoluirao tako da je lijeva strana postala zadužena za rutinske stvari, kao što je potraga za hranom, dok je desna strana ostajala slobodna za otkrivanje i reagovanje na izazove u okruženju.

To se može vidjeti kod različitih vrsta riba, žaba i ptica koje češće napadaju plijen koji vide desnim okom, a postoje i djelimični dokazi da su ljudi prvenstveno bili desnoruki po načinima kako su ljudi pravili kameni alat prije dva miliona godina .

Naučnici pretpostavljaju da je lijeva hemisfera mozga evoluirala za jezik, a da je izražajnost desne ruke možda intenzivirana samo kao nuspojava.

Oni navode da su desnoruki vjerovatno samo igra slučajnosti i povezanosti mozga. Međutim, dokazivanje toga je teško ili čak nemoguće, pošto bi istraživanja trebala da podrazumijevaju i neurološke testove davno umrlih predaka.

Neka istraživanja čak pokazuju da se ljevoruki lakše oporavljaju od oštećenja mozga, kao i da im lijeva ruka daje prednost iznenađenja u borbi, što znači da mogu biti bolji u borilačkim sportovima.

Istina je da niko nikada neće saznati kakav je bio slijed događaja koji je nagnao čovjeka da se više oslanja na desnu stranu tijela, odnosno lijevu stranu mozga.

Izvor: Radio Sarajevo

You must be logged in to post a comment Login