Zašto je dobro biti mama nakon 35. godine

Univerzitet u Danskoj sproveo je istraživanje koje je pokazalo da starije majke, ali i njihova dijeca mogu imati velike društvene prednosti.

Ispitujući 4.741 majku čija deca imaju 7, 11 i 15 godina, došlo se do zaključka da što je majka starija, deca su imala manje emocionalnih problema i problema u ponašanju. Takođe, te majke manje grde svoju decu i bolje su u efikasnijem pružanju granica deci, jer su mentalno pripremljene da postanu roditelji.

“Ovaj način roditeljstva pozitivno utiče na psihosocijalnu okolinu, koja ima uticaj na detetov razvoj“, rekao je autor studije.

U istraživanju nije precizirana granica kada su godine u pitanju, ali su slične studije pokazale da je reč o ženama starijim od 35 godina.

Izvor: Super žena

You must be logged in to post a comment Login