Zamjena stolarije u OŠ “Branko Radičević” Bratunac

Osnovna škola “Branko Radičević” iz Bratunca će zahvaljujući grantu Vlade Japana izvršiti zamjenu stolarije u ovoj školi.

Projektom Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP) Vlade Japana biće finanasirana rekonstrukcija tri škole u Banovićima, Bratuncu i Šekovićima kao i nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Sanski Most.

Za rekonstrukciju stolarije škole u Bratuncu obezbijeđeno je oko 89.000 KM dok je vrijednost komplatnog projekt oko 380.000 maraka.

“Tri projekta za obnovu OŠ ‘Jovan Dučić’ u Šekovićima, OŠ ‘Banovići’ u Banovićima, OŠ ‘Branko Radičević’ u Bratuncu će se poboljšati sigurnost i unaprijediti ambijent osnovnog obrazovanja za djecu zamjenom oštećenog krova, stolarije kao što su prozori i vrata u pomenutim osnovnim školama. U cijeloj opštini Sansk  Most projektom nabavke ambulantnog vozila poboljšati će se kvalitetno pružanje usluga transporta pacijenata u hitnim slučajevima”, saopšteno je iz Ambasade Japana u BiH.

Ceremonija potpisivanja granta ugovore za četiri projekta u okviru GAGP-a

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak generalnom programu pomoći Vlade Japana.

Od 1996. godine preko 180 projekta u ukupnom iznosu od 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

You must be logged in to post a comment Login