Zainteresovani investitori za lokaciju Bijele vode u Srebrenici

Direktor Nacionalnog parka „Drina“ Radomir Pavlović je rekao da postoji interes za oživljavanje objekta i korištenje prostora i zemljište na Bijelim voda odakle se pruža odličan pogled na kanjon rijeke Drine.

Pavlović kaže da je interes za ovu lokaciju pokazao Olimpijski centar Jahorina koji želi da uloži i ponudi raznovrsne sadržaje za djecu.

„Nakon razgovora sa predstavnicima Olimpijskog centra Jahorina imali smo posjetu koja je obišla lokaciju i iskazala interes da ulaže kao u Igrišta kod Vlasenice i Andrićgradu u Višegradu. Njihov plan je da naprave nešto poput Mitrovca, dječije odmaralište na tom prostoru gdje bi bio rehabilitacioni centar za đake iz osnovnih škola širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine“, objašnjava Pavlović.

On kaže da bi taj centar nudio različite sadržaje za škole u prirodi što bi pozitivni uticali na zdravlje i pravilan razvoj djece kao i upoznavanja sa prirodom.

Sadržaj bi se proširio i na jezero Perućac, a otvorile bi se i mogućnosti direktne veze sa Andrićgradom plovidbom kanjonom rijeke Drine do Višegrada.

Kako kaže Pavlović, Nacionalni park „Drina“ priprema određenu dokumentaciju potrebnu za definisanje saradnje i pokretanja ovog projekta od kojih bi najviše koristi imala Srebrenica, ekonomski, turistički i afirmativno, a NP „Drina“ bi takođe dobila jedan centar koji promoviše zdrav život i ekološke vrijednosti, a ujedno promoviše turizma.

Pavlović je rekao da je pored nekoliko značajnih infrastrukturalnih projekata u Srebrenici pokrenuo Arheološki muzej „Rimskih municipium“ u Skelanima, Nacionalni park „Drina“, te inicijativu za pokretanje Specijalne bolnice „Banja Guber“ u Srebrenici.

Prijeratno lovište „Sušica“ na Bijelim vodama kod Srebrenice bilo je veoma popularno zbog lova gdje su gosti bili domaći i strani funkcioneri, a gdje je bio opremljen objekat kvadrature 20 puta 15 metara sa prizemljem i dva sprata koji je danas devastiran.

You must be logged in to post a comment Login