Vojna delegacija Namibije danas posjetila Tehnički remont u Bratuncu

Vojna delegacija Namibije, na čelu sa generalom Namupala Teofilosom, posjetila je danas Tehnički remont u Bratuncu, i sa upravom ove firme razgovarala o mogućnostima proširenja saradnje.

Namupala Teofilos je istakao da stručnjaci Tehničkog remonta već rade na obuci kadrova u Namibiji, ali i na projektovanju i transferu određenih proizvodnih tehnologija, opremanju jedne fabrike za remont i održavanje naoružanja u njegovoj zemlji.

“Ovo je za nas veoma važna posjeta. Oduševljeni smo mogućnostima ove firme sa kojom sarađujemo i namjeravamo tu saradnju proširiti“, rekao je Teofilos.

Takođe je dodao da njihova zemlja želi da uči i koristi znanje i iskustvo stručnjaka ovog preduzeća u remontovanju vojne opreme i naoružanja, ali žele i razvijati nove tehnologije koristeći ovdašnja znanja.

“Upoznali smo goste sa našim potencijalima i mogućnostima, kao i sa novim pištoljem koji ćemo uskoro promovisati i početi proizvoditi i to će biti prvi novi proizvod ove firme koja se do sada bavila samo remontom“, izjavio je Slaven Ristić, vlasnik firme “ELV Global“, koja je i većinski vlasnik Tehničkog remonta.

TRB

Ristić je dodao da će proizvodnja pištolja uz još pojedine programe, kao i saradnja sa Namibijom i Zambijom, omogućiti brži razvoj ovog preduzeća koje zapošljava oko 150 radnika, i još oko 100 onih koji obavljaju povremene poslove na terenu, od kojih je čak pedesetak u Namibiji.

“Bilo je mnogo problema u Tehničkom remontu kada sam ja postao većinski vlasnik, ali smo, zahvaljujući razumijevanju i podršci zaposlenih, kao i cijele Vlade, uspjeli da riješimo dugove i sada smo na putu razvoja“, istakao je Ristić, dodavši da je 99 odsto proizvodnje ove firme namijenjeno izvozu.

Direktor remonta Tomislav Bašević rekao je da je novi vlasnik uložio oko 4 miliona KM u nabavku opreme, mašina i u renoviranje objekta.

“Kupljeno je 6 savremenih mašina, u radni odnos je primljeno 10 inženjera i 28 radnika. Izmirena su dugovanja prema Fondu penzionog osiguranja, što je omogućilo da u posljednje dvije godine 27 radnika ovog preduzeća ode u zasluženu penziju“, rekao je direktor Bašević.

On je dodao i da je polovina duga od 2 miliona KM, na osnovu neisplaćenih plata radnicima, izmirena i da će se izmirivanje nastaviti.

Remont

U ovom preduzeću vjeruju da će sa nabavkom mašina, obukom mladih radnika i novim ugovorima vezanim za izvoz, doći do izmirivanja dugovanja koje su naslijedili i da će doći do razvoja, osavremenjavanja i proširenja obima proizvodnje, naročito u civilnom sektoru, i da će doći do jačanja Tehničkog remonta i povećanja broja zaposlenih, kao i njihovih zarada.

Danas je najavljeno i da će uskoro predstavnici Namibije ponovo posjetiti ovo preduzeće, i to radi razgovora o daljim mogućnostima saradnje.

You must be logged in to post a comment Login