Vlads KS sa 115.000 KM podržava 11 projekata

Vlada Kantona Sarajevo objavila je preliminarnu dang listu za javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i drugih pravnih lica usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice.

Pravo prijave na ovaj javni poziv imale su neprofitne organizacije i druga pravna lica sa sjedištem u Srebrenici, Bratuncu, Milićima, Vlasenici, Zvorniku, Višegradu i Rogatici, odnosno neprofitne organizacije i pravna lica sa drugim sjedištem, čiji su predloženi projekti i aktivnosti usko i neposredno povezani sa poboljšanjem kvalitete života građana odnosnih područja.

Ukupno je na raspolaganju 115.000 KM, a poziv je bio otvoren od 23. maja.
Zanimljivo je da nisu izabrani projektni prijedlozi MFS “Emmaus” i Kuća dobrih tonova iz Srebrenice obzirom da se radi o organizacijama koje su aktivne.

Više informacija pogledajte na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login