Vlada RS ukida doprinos za solidarnost

Vlada RS će do kraja godine ukinuti posebni doprinos za solidarnost koji plaćaju radnici čija su primanja veća od 500 maraka i članovi upravnih i nadzornih odbora, savjeta i komisija.

RS se na ukidanje doprinosa za solidarnost obavezala i u pismu namjere upućenom Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) prilikom ugovaranja aktuelnog aranžmana sa tom finansijskom institucijom.

“Vlasti RS su se obavezale da će ukinuti doprinos za solidarnost do kraja 2016. godine”, rekao je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisko Parodi.

Od doprinosa za solidarnost do 1. decembra ove godine prikupljeno je 10,9 miliona, a od kada je uveden poslije katastrofalnih poplava u maju 2014. godine kako bi bio obezbijeđen novac za obnovu i pomoć poplavljenima ubrano je 127 miliona KM. Doprinos za solidarnost u početku je bio viši i imao je širi opseg, ali je to krajem prošle godine redukovano.

Njegovim ukidanjem bio bi ispunjen i jedan od zahtjeva Saveza sindikata RS upućenih u paketu zahtjeva Vladi pred izradu budžeta i programa ekonomskih reformi za iduću godinu. Sindikat je pozdravio namjeru Vlade o ukidanju ovog nameta ističući da solidarnost nije ni trebalo da bude nikome nametnuta.

“Ovaj namet je u posljednjih godinu pao samo na leđa radnika čije plate u posljednjih deset godina samo padaju. Svako opterećenje na platu je samo udar na njihov džep. Fond solidarnosti za obnovu RS je opravdao postojanje, jer su obnovljena domaćinstva koja su uništena u poplavama, ali više nema nikakve potrebe da zaposleni i dalje plaćaju doprinos za solidarnost”, kaže generalni sekretar Saveza sindikata RS Velka Odžaković.

Plaćanje ovog doprinosa najprije je bilo definisano Zakonom o posebnom doprinosu za solidarnost koji je usvojen krajem decembra 2014. godine kao jedna od mjera u sanaciji posljedica poplava koje su u maju i avgustu iste godine pogodile veliki dio teritorije Srpske. Zakon je bio na snazi do 31. maja prošle godine kada su usvojene njegove izmjene s ciljem smanjenja obuhvata lica koja plaćaju doprinos za solidarnost, a tada je produženo njegovo važenje do kraja 2015. godine. Krajem prošle godine donesen je novi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost koji je u primjeni od početka 2016. godine. On je propisao da solidarni doprinos plaćaju radnici čija je plata veća od 500 maraka po stopi od 0,4 odsto na iznos plate, te članovi u upravnim i nadzornim odborima, savjetima i komisijama po stopi od pet odsto na iznos naknade.

Najveći iznos sa računa Fonda solidarnosti za obnovu RS isplaćen je putem elektronskih platnih kartica koje su dodijeljene poplavljenom stanovništvu za obnovu kuća. U njihovim rukama završilo je oko 87 miliona KM, dok je 12 miliona otišlo za sanaciju štete u poljoprivredi. Za direktnu pomoć budžetima lokalnih zajednica isplaćeno je pet miliona, a privrednicima u Doboju i Šamcu dodijeljeno je devet miliona KM.

Izvor: Glas Srpske

You must be logged in to post a comment Login