Više od dva miliona aktivnih bankovnih kartica u BiH

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2016. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH. Riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa i American Express, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.

Prošle godine, ukupan broj aktivnih kartica bio je 2.042.280, za razliku od 2015. godine kada je bilo 2.013.219 kartica kod građana BiH. To je povećanje od 29.061 kartice u odnosu na 2015. godinu.

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 8.791.381.069 KM, što je povećanje u odnosu na 2015. godinu kada je realizovana vrijednost transakcija bila 7.663.585.465 KM.

Od ukupne vrijednosti transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu, u 2016. godini, putem ATM aparata podignuto je gotovine u iznosu od 6.244.340.685 KM ili 71% vrijednosti, a na POS aparatima je realizovano 2.547.040.384 KM ili 29% vrijednosti. U protekloj godini procenat realizovane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 82%, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 18% od ukupnog prometa putem kartica.

Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 112 KM u 2016. godini i veća je u odnosu na pretprošlu godinu za 3 KM. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici je u 2016. godini iznosio 4.305 KM, za razliku od 2015. godine kada je bio manji i iznosio je 3.807 KM. Dakle, zabilježeno je povećanje u visini od 498 KM.

U protekloj godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, građani BiH su, preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizovali iznos od 493.665.871 KM, što je za 62.836.827 KM više u odnosu na godinu ranije. Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 157.432.300 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizovano u visini od 336.233.572 KM.

Strani građani su karticama svojih banaka iz inostranstva na ATM i POS uređajima bh. banaka u 2016. godini realizovali 1.469.698.415 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1.075.006.118 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizovano u visini od 394.692.297 KM.

Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je ukupno 1.512 instaliranih ATM uređaja i 27.353 POS uređaja, od toga 26.324 u trgovinama i 1.029 na šalterima banaka.

Sve banke u BiH nude internet bankarstvo ili neku vrstu elektronskog bankarstva. Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge. Ovom vrstom usluge obuhvaćeno je ukupno 383.761 subjekat, dok je u 2015. godini bilo ukupno 314.777 subjekata koji su koristili ovu uslugu. Od ukupnog broja korisnika Internet ili neke vrste elektronskog bankarstva, 48.053 je bilo pravnih subjekata i 335.708 fizičkih lica.

Izvor: Klix.ba

You must be logged in to post a comment Login