Više od 20 dana bez TV signala RTRS-a

Građani Srebrenice koji nemaju kablovsku, satelitsku ili neku drugu vrstu televizijskog prijema primorani su da prate samo tri zemaljska kanala koliko im je dostupno. Jedan kanal, za koji plaćaju RTV taksu nemaju više od 20 dana.

Na našu adresu pristiglo je nekoliko pitanja koji se odnose na prekid televizijskog prijema RTRS u Srebrenici za koji su nam rekli da je prekid nastao 20. novembra i da su pokušali dobiti informacije kada će signal ponovo raditi, međutim niko im nije dao odgovor.

Telefonirali smo uslužni broj RTRS, rekli su nam da ne znaju da je došlo do prekida signala u Srebrenice i da će poslati ekipu da otklone kvar.

“Obraćao sam se i novinarima koji rade za njihovu kuću, zvao sam nekoliko brojeva televizije ali niko mi nije rekao kada će biti signal. Mi to plaćamo i red je da ono što platimo možemo i da gledamo”, rekao je Maksim Tegeltija, penzioner iz Srebrenice.

Obaveza građana koji imaju TV ili radio prijemnik je da plaćaju RTV taksu koja iznosi 7,50 KM. RTV taksu plaćaju i oni koji koriste usluge drugih kablovskih i satelitskih operatera.

You must be logged in to post a comment Login