Zoran Ivanović: Između nauke i književnosti

Zoran Ivanović je afirmisani naučnik u oblasti matičnih ćelija. Poslije diplomiranja na Medicinskom fakultetu, magistrirao je i doktorirao u Beogradu, specijalizirao i odbranio habilitaciju u Francuskoj, a redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog ljekarskog društva.

Doktor Zoran Ivanović je naučni direktor Regionalne ustanove za krv, ćelijski inženjering i banke ćelija i tkiva u Bordou, u Francuskoj, takođe je u ovoj instituciji šef laboratorije za istraživanje i razvoj u oblasti ćelijskog inženjeringa. Osim toga, Zoran je i “adjunct professor“ na Univerzitetu u Luksemburgu i profesor po pozivu na Univerzitetu u Nišu.

Ono što je za nas, pored svega navedenog, najviše važno jeste to što je ovaj svjetski poznat naučnik porijeklom iz naših krajeva, tačnije iz Fakovića, mjesta uz Drinu, između Bratunca i Bajine Bašte.

Zoran Ivanović 03

Međutim, u Fakovićima su Zoran Ivanović i njegova porodica kratko živjeli, do Zoranovog petog razreda, kada se sele u Bratunac. Zoran je gimnaziju završio u Srebrenici. U Bratuncu je živio 8 godina, jer je poslije srednje škole otišao u vojsku, a kasnije na studije u Beograd. Iz Beograda je otišao najprije u Italiju, 1996. godine, pa u Francusku, 1998, gdje se i danas nalazi.

“Od svoje 52 godine, ja sam svega osam godina proveo u Bratuncu, od toga sam četiri godine zbog škole najviše bio u Srebrenici. Možda zbog toga i nisam previše vezan ni za Bratunac, ni za Srebrenicu. Dolazim skoro svake godine na ljeto, jer mi otac i dalje živi u Bratuncu“, rekao je za naš portal Zoran Ivanović, naučnik.

Pored naučnog, dr Ivanović se bavi i književnim radom

Ono što je posebno interesantno kod ovog vrsnog naučnika jeste njegovo interesovanje za književnost. Tako je Zoran do sada objavio dvije zbirke pjesama i nekoliko priča u književnim časopisima.

Naučni i književni rad, dva “žanra“ koja zahtijevaju suprotan pristup – naučni rad zahtjeva da se sa što manje riječi preciznije definišu stvari i ne ostavlja prostora za različite interpretacije teksta. S druge strane, književnost od čitaoca traži da uključi svoju maštu, da sam doda i oboji, pisac želi čitaoca da navede da povjeruje u nevjerovatno.

U oba žanra Zoran ima uspjeha. O njegovom naučnom radu najbolje govori ne samo više od stotinu objavljenih naučnih radova, petnaestak poglavlja u knjigama, jedna monografija u izdanju čuvene izdavačke kuće “Elsevier“, nego i preko dvije hiljade citata u međunarodnoj periodici.

“Napisao sam i svoju prvu knjigu priča od 300 strana o djetinjstvu u Fakovićima pod naslovom ‘Bukovi i šare’, koja treba da izađe početkom maja mjeseca, kada ću doći i u Bratunac da promovišem knjigu“, najavio je Zoran Ivanović.

Zoran Ivanović 02

Pored svega toga, ovaj naučnik voli klasičnu muziku, kako kaže, sluša je sve vrijeme dok je u budnom stanju.

“Bio sam okružen ljudima koji sviraju i pjevaju, ćerka mi je i dirigent. Ja ništa ne sviram, samo slušam. Treba neko i da sluša“, kaže nam Zoran.

Napominje da ljudi treba da čitaju i pišu, jer književnost hrani dušu, ona omogućava obnavljanje čovjekove snage. Zbog toga savjetuje, pogotovo mladim ljudima, ako ne žele da ih ovo brzo vrijeme pregazi i načini sličnim robotima, treba da pišu i čitaju što više.

Piše: Dragana Vučetić

You must be logged in to post a comment Login