Transparency International Škola integriteta 2015

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) po prvi put organizuje Školu integriteta koja će se održati u Travniku, Trebinju, Bijeljini i Bihaću.

Prva Škola integriteta održaće se u Travniku 18. i 19. septembra, u prostorijama Univerziteta/Sveučilišta Vitez u Travniku a tačni termini i mjesta održavanja u Trebinju (oktobar), Bijeljini (novembar) i Bihaću (decembar) biće naknadno saopšteni.

Škola integriteta je namijenjena studentima i srednjoškolcima završnih godina (od 18-28 godina) koji su zainteresovani za teme koje obrađuju borbu protiv korupcije, razorne posljedice koje korupcija izaziva u različitim društvenim sferama, ali i značaj vrijednosti kao što su transparentnost i integritet. Rad sa plaznicima Škole će biti zasnovan na principu dvodnevnog intenzivnog kursa i stručnih predavanja u okviru kojih će biti obrađene sljedeće teme:

– Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja;

– Uticaj korupcije na ekonomski razvoj;

– Transparentnost i sloboda pristupa informacijama.

Osnovni cilj Škole integriteta je približiti polaznicima teme koje objašnjavaju uticaj korupcije, kao i metode efikasne borbe protiv korupcije, i to:

uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznika škole na izabrane teme,

i motivisanjem polaznika da budu društveno angažovani, te da u praksi primjenjuju stečena znanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Zadate teme koje će biti detaljnije obrađene posebno će biti sagledane kroz uticaj korupcije i značaj antikoruptivnih politika, a predavanja će voditi iskusni stručnjaci i praktičari.

Uslovi učešća:

Polaznici moraju biti izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama koje se odnose na borbu protiv korupcije, i ne moraju biti nužno studenti društveno-ekonomskih nauka.

Polaznici mogu biti srednjoškolci završnih godina i studenti u dobi od 18 do 28 godina.

Od polaznika se očekuje da budu posvećeni, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka Škole integriteta.

Svi polazinici su obavezni napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Prednost u izboru polaznika imaće studenti i srednjoškolci iz gradova gdje će se Škola integriteta održati.

Po deset najboljih i najmotivisanijih polaznika iz svakog grada gdje će Škola integriteta biti održana okupiće se na završnoj radionici u Banjaluci.

Metodologija i način rada:

Škola integriteta će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznika u samom radu. Škola će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs koji će trajati po cijeli dan sa pauzama za kafu i ručak. Svi polaznici će dobiti literaturu koju će biti obavezni unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće od po 30 polaznika.

Troškovi učešća:

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Škola ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznika, zbog čega u odabiru polaznika prednost imaju kandidati iz gradova gdje će se održati Škola integriteta.

Nagrade:

Po četri najbolje napisana eseja iz svakog grada gdje će Škola biti održana biće nagrađeni simboličnom novčanom nagradom u iznosu od 100 KM, a najbolje ocijenjeni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će potom biti promovisana širom zemlje.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu [email protected] najkasnije do 31.8.2015. godine za Školu integriteta koja će održati u Travniku (18. i 19. septembar)

Za Školu integriteta u Trebinju (oktobar) prijave slati najkasnije do 30.septembra; za Bijeljinu (novembar) do 31. oktobra; za Bihać (decembar) do 30. novembra.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520. Kontakt osobe su Uglješa Vuković i Marko Vujić.

You must be logged in to post a comment Login