Stažiranje u Sparkasse Banci ili u drugim štajerskim firmama

Studenti ekonomije i prava ili oni koji su završili svoje studije na univerzitetima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (FYROM) ili studenti na austrijskim univerzitetima koji dolaze iz jedne od ovih zemalja će imati mogućnost da završe program obuke ili stažiranja u štajerskoj Sparkasse Banci ili u drugim štajerskim firmama. Izabrani predmeti na Univerzitetu u Grazu će upotpuniti akademsku obuku i obrazovanje studenata.

Studenti koji su upisani na dodiplomski studij u vrijeme podnošenja aplikacije (do 06.03.2015) se takođe mogu prijaviti za program stažiranja.

Oba programa traje godinu dana od septembra do avgusta.

Apliciranje se u dva koraka: Online aplikacija (korak 1) i slanje dokumenta putem pošte (korak 2).

Kontakt za dobivanje koda za online aplikaciju [email protected] i mail treba da sadrži podatke:

-ime i prezime (onako kako je navedeno u pasošu);
-naziv matičnog univerziteta na maternjem i engleskom jeziku;
-nivo i područje studija na koje je student trenutno upisan; za one koji su diplomirali: zadnja stečena diploma;
-u slučaju da je student već studirao na univerzitetu u Austriji, treba navesti kada i na kojem univerzitetu je student studirao kao i navesti ID broj.

Detaljne informaciije o dokumentima koji se moraju poslati su dostupne nakon što se započne sa online aplikacijom.

Kontakt osoba za pitanja vezana za aplikacije: Karl-Franzens-University Graz, Mag. Christa Grassauer, [email protected] Tel.: +43 (0)316 380-1254, Fax:+43 (0)316 380-9156.

Web site projekta: http://international.uni-graz.at/…/s-in-mp…/bestofsoutheast/

Kontakt osoba u Sparkasse u Štajerskoj: Steiermärkische Sparkasse Bank, Johann Mehrl [email protected] Tel.: +43 (0)5 0100-35532, Fax: +43 (0)5 0100 9-35532.

You must be logged in to post a comment Login