Srebrenica tokom 1964. godine

Snimak iz Srebrenice tokom 1964. godine. Video materijal sačuvao Ljubiša Milovanović.