Srebrenica dobija prvu turističku agenciju

Turistička agencija “Temmuz” iz Srebrenice prva je agencija koja pored bh. bisera u ponudi ima i srebreničke potencijale i ljepote.

Asmira Fejzić administrativni radnik Turističke agencije “Temmuz” rekla je da zvaničan početak rada očekuje do kraja ovog mjeseca.

“Predati su svi potrebni dokumenti za registraciju turističke agencije, tako da bi ovog mjeseca zvanično trebala početi sa radom”, kaže Asmira. Ona je istakla da je u agencije posao dobilo dvoje ljudi kao i da će korist imati i srebrenički ugostitelji, moteli, hoteli.

Na početku, agencija planira da se bavi organizovanjem i vođenjem turista prema turističkim ponudama dok u narednim koracima biće i drugih ponuda i djelatnosti, shodno potrebama turista.

Po prvi put biće predstavljeni turistički potencijali Srebrenice

Pored turista iz Bosne i Hercegovine i regiona očekuje se najveći broj posjeta iz Turske a u ponudi će se naći: Sarajevo, Mostar, Blagaj, Počitelj i Srebrenica.

“Naš cijeli paket aranžman se sastoji od ponude Sarajeva, Mostara, Blagaja, Počitelja i Srebrenice. Što se tiče Srebrenice u ponudi imamo Banju Guber, Stari grad (Srebrenik), Memorijalni centar Potočari, obilazak grada i vjerskih objekata, posjeta muzeju u Srebrenici i krstarenje jezerom Perućac i kanjonom rijeke Drine. U budućnosti planiramo da stavimo u ponudu i arheološko nalazište u Skelanima”, objasnila je Asmira.

Do devedestih godina na hiljade turista dolazilo je u Srebrenicu zbog Guber voda i banjskog turizma dok danas jedino se posjećuje Memorijalni centar Potočari jer banja ne radi.

“Zanimljivo je da je taj nemili događaj potpomogao malo u promociji Srebrenice. Već su mnogi u svijetu upoznati sa Srebrenicom, nažalost, na taj način. Mi imamo u ponudi i obilazak Memorijalnog centra u Potočarima, ne želimo da ga izostavimo, ali mnogi turisti upravo i dolaze u Srebrenicu zbog toga. Ali pored Memorijalnog centra imamo u ponudi i ostala prirodna i kulturna bogatstva, koja Srebrenica ima na pregršt”, kazala je Asmira.

temmuz 3

Svake godine više turistia dolazi u Srebrenicu

Prema podacima Turističke organizacije Srebrenica od marta do oktobra je najposjećeniji period kada se bilježe najveće posjete turista opštini Srebrenica. Ujedno to je period kada je najbogatija turistička ponuda koju prate različite manifestacije.

Na osnovnu statističkih podataka svake godine u Srebrenici je veća posjeta domaćih i inostranih turista.

  • 2010. godine naplaćeno je oko 2.500 KM boravišne takse, ukupni promet u turizmu oko 190.000 KM;
  • 2011. godine naplaćeno je oko 4.000 KM boravišne takse, ukupni promet u turizmu 300.000 KM;
  • 2012. godine naplaćeno je oko 3.000 KM boravišne takse, ukupni promet u turizmu oko 350.000 KM;
  • 2013. godine godine naplaćeno je oko 3.000 KM boravišne takse, ukupni promet u turizmu izosi između 350.000 KM i 400.000 KM.

Prva turistička agencija u Srebrenici nastala je u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje Srebrenice” koji sprovodi kompanija “Posao.ba” uz podršku Vlade Velike Britanije i lokalnih partnere Opštine Srebrenica i Prijatelja Srebrenice.

You must be logged in to post a comment Login