Skidanje snijega i prijava štete na malinjacima

Snijeg koji pada već dva dana uništio je veliki broj poljoprivrednih kultura posebno na malinjacima, zasadima voća i drugim poljoprivrednim kulturama u Srebrenici i Bratuncu.

Načelnik odjeljenja za privredu i razvoj opštine Srebrenica Cvijetin Maksimović izdao je saopštenje u kojem se obavještavaju poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Srebrenica kojima je snijeg i mraz proteklih dana načinio štetu na malinjacima i zasadima voća ili drugim poljoprivrednim kulturama, da štetu mogu prijaviti u Šalter sali ove opštine ili u mjesnoj kancelariji Skelani na propisanom obrascu.

U saopštenju se navodi da će načelnik opštine formirati stručnu komisiju koja će po prijavama građana, odnosno podnešenim zahtjevima, vršiti provjeru šteta na malinjacima, zasadima voća ili drugim poljoprivrednim kulturama, a sve u cilju iznalaženja mogućnosti pomoći poljoprivrednim proizvođačima u prevazilaženju nastale situacije.

Poljoprivredna savjetodavna služba “Malina-Bratunac” proizvođačima voća iz bratunačke opštine savjetuju da skidaju snijeg ručno sa rodnih grana,  jer uslijed težine snijega doćiće do pucanja rodnih grana na nodusima izdanka.

Takođe se savjetuje da nakon prestanka padavina i razvedravanja obavezna mjera jeste iznošenje polomljenih rodnih grana, hemijska zaštita zasada i dezinfekcija ranjenih mjesta sa kontaktnim fungicidom Kaptan (20g/10l vode) ili Mankogal 80 (25g/10l vode), uz dodatak aminokiselina (Isabion ili Fitofert Aminofleks (25ml/10l vode)), kako bi biljka što prije se vratila u normalnu kondiciju i razvoj i izašla iz stresnog stanja.