Šetnja Srebrenicom tokom jula 1991. godine

Video materijela koje imate priliku da vidite na našem portalu zabilježio je Stevan Stevo Milivojević, srebrenički novinar i kinooperater.

Šetnja Srebrenicom tokom jula 1990. godine je jedan od rijetkih sačuvanih snimaka iz tog perioda.

Materijal je sačuvao od zaborava Husejin Husu Efendić koji nam je snimke ustupio na korištenje.