Seminar „Feminizam i ženska prava“

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) i Vijeća mladih Opštine Stari Grad Sarajevo, 19.06.2015. godine, u prostorijama Vijeća mladih (Mula Mustafe Bašeskije br. 7) održaće se jednodnevni seminar na temu “Feminizam i ženska prava.”

Predavači će biti predstavnici Fondacije CURE, Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Za kraj seminara planirana je panel diskusija na kojoj će govornice biti Melika Mahmutbegović, Sabina Ćudić i Lidija Korać.

Za ušstvovanje na seminaru mogu se prijaviti učenici/ce četvrtog razreda srednje škole ili studenti/ce Univerziteta u Sarajevu.

Prijava se vrši dostavljanjem CV-a kandidata/kinje i motivacionog pisma (do 500 riječi) na e-mail adresu [email protected] ili [email protected]  s naznačenim predmetom email-a: „Prijava na konkurs“.

Rok za prijave je 15. juni 2015. godine.

Putem istog email-a se možete obraditi za dodatne informacije.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Mladi.info

You must be logged in to post a comment Login