Rudnik Sase i prošlu godinu ostvario rekordnu eksploataciju rude

Prošla godina bila je veoma uspješna za Rudnik olova i cinka „Sase“ koji posluje u sklopu kompanije „Gross“.

U 2018. godini ostvarena je rekordna eksploatacija od 356.000 tona rude, saopšteno je iz ove kompanije, a rast povećanja eksploatacija rude bilježi se svake godine.

Ova kompanija protekle godine investirala je 4.411.107 KM i time je u dosadašnjem koncesionom periodu ukupno uloženo 41.881.972, više za oko 14 miliona KM nego je planirano koncesionim ugovorom na 30 godina.

Tokom 2018. godine najviše sredstava investiralo se u izgradnju prilaznog puta i prateće infrastrukture za otvaranje novog jamskog kopa Vitlovci, dok će ove godine biti investirano 6,3 miliona marka za nabavku opreme, izgradnju i održavanje objekata i za projektno-tehničku dokumentaciju, odnosno za stvaranje uslova za bezbjedan rad i eksploataciju rude te ostvarenje plana proizvodnje na prošlogodišnjem nivou, ali i nastavak strogog održavanja kvaliteta koncentrata olova i cinka u flotacijskoj preradi sirove rude, navodi iz kompanije.

Takođe, planiran je rad na pripremi novih otkopnih blokova i uvođenju selektivnosti pri otkopavanju rude što treba da dovede do poboljšanja produktivnosti, smanjenja potrošnje energije i boljih finansijskih rezultata poslovanja.

U prošloj godini „Gross“ je za korištenje mineralnih sirovina u budžet Republike Srpske uplatio naknadu od 1.741.563 KM, a od početka korištenja koncesije, 2007. godine, ukupno je uplaćeno 13.306.162 KM naknade za korištenje prirodnih resursa.

Ova kompanija značajna sredstva ulaže i u zaštitiu životne sredine i obnovu prirode, a za 12 godina uloženo je više od tri miliona KM za rekultivisanje zemljišta ukupne površine od 137.512 metara kvadratnih čime su deponije jalovine pretvorene u livade, voćnjake i lokacije za odmor i rekreaciju na kojima su napravljeni sportski tereni i objekti za druženje i odmor.

Nešto više od godinu dana osnovna je i Fondacija za zaštitu rijele Drine i njenih pritoka kako bi se skrenula pažnja na zaštitu voda i ribljeg fonda.

Kako se navodi, prošle godine kompanija je u podršku kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja izdvojila 72.000 KM u Bratuncu i Srebrenici.

Kompanija  „Mineko“ upravlja sa još nekoliko rudnika u BiH, Srbiji i Makedoniji koji se bave eksploatacijom ruda obojenih metala.

You must be logged in to post a comment Login