Projekti i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici.

Projekti i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu biti predloženi od strane registrovanih pravnih lica na teritoriji Republike Srpske, koja svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brinu o starima te preduzimaju druge mjere za unapređenje demografske politike u Republici Srpskoj.

Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da se odnose na sljedeće tematske oblasti:

 1. a) da su od opšteg interesa za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave,
  b) da doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života,
  v) da promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo,
  g) da doprinose povećanju nataliteta u Republici Srpskoj,
  d) da doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u
  porodici,
  đ) da razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom,
  e) da doprinose brizi o starima.

Raspodjela budžetskih sredstava vrši se za finansiranje i sufinansiranje:

a) projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM

b) projekata i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, 09. septembra 2015. godine, a prijava na konkurs se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta.

You must be logged in to post a comment Login