Poziv za učešće na seminaru “Let’s empower her”

Seminar je podržan od Fondacije Kvinna Till Kvinna i organizovan u saradnji sa Fondacijom Krila nade, Sarajevo. Planirano je da se seminar održi u Sarajevu, u prostorijama Fondacije Krila nade, prvi modul 10.10., a drugi modul 14.11.2015.

Cilj seminara je da učesnice budu bolje upoznate sa:

– osnovnim konceptima mira, da povećaju svoje znanje o konfliktu i da usvoje alate za mirno riješavanje konflikta;

– da razviju vještine (efektivna i nenasilna komunikacija, aktivno slušanje i empatija);

– i usvoje različite stavove (samopoštovanje i poštovanje drugih, tolerancije i prihvatanje različitosti).

Na seminar se mogu prijaviti sve zainteresovane žene od 18-30 godina, a broj učesnica je ograničen na 14.

Učešće na seminaru je potpuno besplatno, a organizatori snose troškove puta, radnih materijala i hrane.

Rok za slanje prijava je 25.9.2015 godine, na mail adresu [email protected].

Prijavu možete preuzeti ovdje.

You must be logged in to post a comment Login