Poziv za studente: Putujmo u Evropu

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija „Munja“ uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i osmu godinu za redom poziv “Putujemo u Evropu” za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 217 studenta iz čitave BiH.

Cilj projekta je da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima u BiH ljeto 2015. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznavajući evropske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju:

– InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima);

– džeparac;

– studentsku karticu ISIC;

– putno osiguranje;

– učešće na trodnevnom specijalnom otvaranju programa u Berlinu 28-30.07.2015. godine (boravak u Berlinu sa studentima iz Jugoistočne Evrope, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima Savezne Republike Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.)

Osnovni kriteriji za odabir studenata:

1.    Prijave mogu podnijeti isključivo studenti završne godine fakulteta, apsolventi ili studenti prve godine postdiplomskog studija (ako studiraju po sistemu 3+2) do 26 godina starosti koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
2.    Da je kandidat do sada nikako ili što manje putovao u inostranstvo;
3.    Prednost: za one koji su imali/imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama kao i za članove Munja Inkubatora (informacija o organizaciji, kontakt osoba organizacije i vrste aktivnosti u koje je student uključen);
4.    Znanje stranog jezika – engleski, njemački, francuski, španski ili italijanski;
5.    Uspjeh studenta:

– Prosječna ocjena najmanje 7,5 (3,0) i više (kandidat/kinja podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni);

– Dužina studiranja;

6.    Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih.

Prijavni formular, uputstvo za apliciranje i dodatne informacije o projektu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web site projekta: www.hajmo.ba i www.mladi.info.

Prikupljene dokumente stavljene u kovertu potrebno je dostaviti do 12. juna 2015. godine do 15:00 h (u obzir se uzimaju i pristigle koverte sa datumom slanja do 12.06.) kao i kreativni zadatak (fotografiju) sa kontaktima poslati na e-mail: [email protected].

Samo finalisti će biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo 16. ili 17.06.2015. godine.
Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Za konkurs “Putujemo u Evropu”, OIA, pp 330, 71 000 Sarajevo.

You must be logged in to post a comment Login