Poziv za prijave na Petu ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) organizuje Petu ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma koja će se održati od 29.06  do 10.07.2015. u Sarajevu.

Ljetna škola je namijenjena aktivistima i aktivisticama YIHR BIH i svim zainteresiranim mladim ljudima u BiH, sa ciljem da onima koji su se odlučili biti aktivni građani/ke BiH i doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu ponudi potrebna znanja i vještine.

Osobe koje se odluče prijaviti su obavezni prisustvovati cijelom programu ljetne škole. Na kraju, učesnici/ce će napisati rad ili na drugi način osigurati pozitivnu ocjenu te dobiti diplomu. Za učesnike/ce izvan Sarajeva bit će osiguran smještaj i hrana u cijelom trajanju škole. Program je namjenjen osobama koje su spremne intenzivno raditi i posvetiti pažnju predavanjima i vježbama, te koje vjeruju da bh. društvu trebaju promjene. Ukratko, ako mislite da je sve oko vas u najboljem redu, molimo da se ne prijavljujete na ovaj program.

Škola će uključiti slijedeće module: 

1. Ljudska prava

2. Diskriminacija

3. Konflikti i komunikacija

4. Aktivizam

5. EU integracije

6. Tranzicijska pravda i suočavanje s prošlošću

7. Ustavno i lokalno uređenje Bosne i Hercegovine

Sesije će se održavati u Sarajevu u Kancelariji za mlade (Mula Mustafe Bašeskije 7) u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu od ponedjeljka do subote, a nedjelja je slobodna.

Detaljan program rada naknadno će biti dostavljen učesnicima/cama koji budu izabrani da učestvuju na školi.

Prijavu možete preuzeti ovdje.

Prijavu poslati najkasnije do 19. juna u 23:59h  na [email protected]

You must be logged in to post a comment Login