Otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period decembar, 2015. – decembar, 2016.

Sredstva za finansiranje ovih projekata osigurana su u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije“ koji podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).

Poziv za finansiranje projekata ima za cilj da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Organizacije civilnog društva mogu aplicirati za projekte u okviru dva programa grantova.

Prvi program pokriva projekte koji se odnose na zagovaranje i podršku efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Kroz ovaj program koalicija „Jednakost za sve“ želi podržati inicijative koje direktno doprinose poboljšanju provedbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD) i kojima se unapređuje saradnja između OCD i institucija vlasti. Dodatno, ovim programom želimo podržati aktivnosti kojima se direktno radi na suzbijanju diskriminacije građana/ki BiH, naročito ranjivih grupa, uključujući aktivnosti usmjerene ka sprječavanju diskriminacije.

Drugi program odnosi se na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Kroz ovaj program posebno se ohrabruju javne i edukativne kampanje koje se odnose na specifične pojavne oblike i/ili oblasti diskriminacije sa posebnim naglaskom na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja i u oblasti socijalnih prava; kampanje usmjerene na institucije, organizacije, javne ili privatne kompanije sa ciljem da se preveniraju i/ili ukinu diskriminatorne politike i prakse; kampanje koje imaju za cilj prevenciju diskriminacije kroz aktivnosti koje su usmjerene na razbijanje predrasuda i stereotipa prema pojedincima ili grupama, uključujući i kampanje usmjerene na mlade.

Koalicija „Jednakost za sve“ snažno naglašava i ohrabruje aplikante da dizajniraju aktivnosti i projekte na lokalnom nivou, te da adresiraju konkretne slučajeve, pojavne oblike i prakse diskriminacije. Projekti koji mogu jasno demonstrirati potencijal za konkrektnu promjenu koja će biti od direktne koristi građanima/kama BiH imat će posebnu prednost. U skladu s tim, aplikantima se savjetuje da izbjegavaju aktivnosti koje su primarno usmjerene na OCD, a ne na krajnje korisnike/ce.

Grantovi dodijeljeni u okviru prvog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $30.000. Grantovi dodijeljeni u okviru drugog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $20.000.

Sve zainteresovane organizacije trebaju svoje projektne aplikacije poslati Medicentru najkasnije do 09.10.2015. godine u podne (12:00) isključivo putem e-mail-a na: [email protected] sa jasnom naznakom na koji se program grantova prijavljuju. Sva eventualna pitanja u vezi ovog poziva možete poslati isključivo putem e-mail adrese [email protected]. Na telefonske upite nećemo odgovarati.

Također, Mediacentar će organizovati info sesiju za potencijalne aplikante, 23. septembra od 14:00 do 16:00 sati u Mediacentru (Kolodvorska 3, Sarajevo) kako bi svi aplikanti koji imaju dodatna pitanja ili nedoumice mogli dobiti informacije koje su im potrebne. Svi zainteresovani za prisustvo info sesiji trebaju potvrditi svoje prisustvo Mediacentru na mail [email protected] najkasnije do 21. septembra.

Sve upite koje zaprimimo putem maila, kao i sva pitanja sa info sesije sa odogovorima i pojašnjenjima objavit ćemo na internet stranici www.diskriminacija.ba.

Detaljnije informacije o kriterijumima selekcije, načinu prijavljivanja projekata i samim programima, kao i aplikacioni formular, možete pogledati u prilozima.

Više informacija na OVOM LINKU.

Izvor: Mreza-mira.net

You must be logged in to post a comment Login