Opština Srebenica prima dva pripravnika

Iz Opštine Srebrenica saopšteno je da je otvoren Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom.

Otvoren je poziv za dva pripravnika i to bakalaureat/bachelor ekonomije i i diplomirani defektolog.

Pripravnici se raspoređuju na određeno vrijeme u Opštinsku upravu na period od dvanaest mjeseci, odnosno jedne godine.

Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, te mu pripada mjesečna naknada u visini od 500 KM u neto iznosu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Više o pozivu na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login