Obustavljena gradnja gradske garaže u Srebrenici

Nedavno je najavljen početak radova prve faze izgradnje gradske garaže u Srebrenici, ali je zbog spora i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa gradnja odložena.

Ranije je izvršena priprema lokacije za gradnju, a trebalo je da bude obavljeno i dobijanja potrebnih saglasnosti i izbor izvođača radova kroz postupak javne nabavke.

Grujič istiće da su vlasnici zemlje u neposrednoj blizini lokacije za izgradnju gradske garaže kupili određenu kvadraturu zemlje, dok na katastarskom listu imaju mnogo više od onoga što su kupili.

„Mi ćemo tražiti usklađivanje Geodetske uprave sa papirologijom i ugovorima koji postoje o kupljenoj zemlji. Postojalo je to vrijeme kada su ljudi otuđivali imovinu. Tako se desilo sa sva tri vlasnika koji graniče sa tom parcelom, i dok se to ne riješi mi ne možemo krenuti u realizaciju projekta i izgradnju garaže“, rekao je Grujičić.

On kaže da će se shodno zakonu pokrenuti spor, a ovaj projekat će se produžiti, ali da je važno da se utvrdi ko je u pravu.

Ranije je obavljeno poravnjavanje lokacije gdje je planirano oko 60 parking mjesta.

Iako se ne čini tako, gradski dio Srebrenice ima probleme sa parking mjestima, posebno u periodu radnog vremena kada je skoro nemoguće pronaći slobodno mjesto.

Skupština opština Srebrenica za ovaj projekt budžetom za 2020. godinu je planirala 250.000 KM.

You must be logged in to post a comment Login