NATO bombardovanje i osiromašeni uranijum ne bira narod i naciju

U Srebrenici i Bratuncu je održano predavanje na temu uticaja NATO bombardovanja na teritoriju bivšu Jugoslavije, Srbiju i RS o čemu je govorila direktor Neurohirurgije i Klinike za onkologiju u Kliničkom centru Srbije Danica Grujičić.

Danica Grujičić već nekoliko godina se bavi ovim velikim problemom i zagovara Studiju uticaja NATO bombardovanja na životnu sredinu u Srbiji koja bi trebala da uključi istraživanja vode, zemljišta i vazduha lokacija koje su pogođene bombama osiromašenog uranijuma čime bi se očistio teren i došlo do naučnih studija.

„Teški metali koji stvaraju maligne i druge bolesti ne biraju narod i naciju već teritoriju“, rekla je doktorica Grujičić.

On kaže da je kroz bombardovanja devedesetih godina obuhvaćena teritorija BiH, Republika Srpska, Srbija, Kosovo i dijelovi uz granicu sa Crnom Gorom i Albanijom gdje takođe dolazi do povećanja broja oboljelih od karcinoma, a taj trend prati čitav Balkan.

„Bombardovanjem osiromašenim uranijumom teritorija, NATO je izazvao lokalnu, regionalnu i balkansku katastrofu i na taj način izazvao ekološki genocid usred Evrope“, rekla je ona.

Bombardovanjem položaja Vojske RS tokom 1995. u okolini Sarajeva, kod tog stanovništva smrtnost se povećala za nekoliko puta, a dokaz je da su ljudi iz Hadžića koji su nakon Dejtona doselili u Bratunac, u ovoj opštini povećali smrtnost za 2,5 puta više nego je to ranije bilo, a drastično je povećan i broj oboljelih od malignih bolesti.

Ekološka katastrofa tih bombardovanja dosegla je do Mostara i čitave teritorije BiH, a samim tim povećava se broj oboljelih od karcinoma.

Prema informacijama pedijatara iz Sarajeva, najveći broj oboljele djece od malignih bolesti danas dolazi iz Hadžića, dok je broj oboljele djece od karcinoma u Srbiji u porastu i trenutno iznosi 2,5 puta više.

Ona kaže da je upotreba teških metala i osiromašenog uranijuma tokom NATO bombardovanja zapravo bila zločinačka namjera i da su na taj način vršeni eksperimenti zbog čega danas dolazi do povećanja broja autoimunih bolesti, steriliteta kod muškaraca, ali i turmora.

Na kraju ona je rekla da Srbija i Republika Srpska nisu u potpunosti zagađene, ali da je potrebno ukloniti sve što je ostalo tokom bombardovanja kako bi se budućim generacijama osigurao zdrav život, a prisutnim poručila da brinu o svom zdravlju i redovno obavljaju preglede.

You must be logged in to post a comment Login