Nabavka ogreva u Srebrenici i tokom oktobra

Ove godine priprema ogreva intezivije je krenula krajem jula i početkom avgusta, a mnogi koriste septembar i oktobar.

Kako su nam rekli naši sugrađani, cijena drveta se kreće od 60 do 70 KM, a većina ih kupi od 5 do 20 metara kubnih, u zavisnosti da li korisne centralno grijanje ili lože na jednom ili dva mjesta u svojim domovima.

Razlog zbog čega se mnogi odlučuju za drvo jeste njegova cijene i mogućnost višenamjenske upotrebe, zagrijavanja prostorija i pripremanje hrane.

Građana koji se griju na struju tokom šest mjeseci grejne sezone potroše oko 1.500 KM, tačnije prosjek je bio od 150 do 300 KM, u zavisnoti koliko se uređaja koristi, a posebno ih raduje što nije došlo do povećanja cijena.

Manji broj ljudi koristi ugalj čija se cijena kreće od 150 do 220 KM po toni, shodno kvalitetu.

Sve popularniji način grijanja postaje pelete i za tonu peleta potrebno je izdvojiti od 320 do 400 KM.

U Srebrenici je prije 25 godina postojalo centralno grijanje, dijelom koje je pokrivalo neke od institucija u centru grada i stambene objekte kao i posebne kotlove za svaku novoizgrađenu zgradu. Danas taj sistem nije u funkciji, a za njegovo osposobljavnje potrebna je velika investicija za koju još niko nije zainteresovan.

Opština Srebrenica planira da uradi elaborati o toplifikaciji, o grijanju, iako kažu da je malo stanovnika da bi se takav projekat skoro realizovao, ali da je potrebno raditi na tome.

You must be logged in to post a comment Login