Master studij iz Evropskih studija

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski fakultetu Univerziteta u Sarajevu (AACSB, EPAS i AQA akreditiran) u suradnji sa Univerzitetom u Bolonji, izvode interdisciplinarni master program «Evropske studije». Ovaj studij na inovativan i moderan način obrazuje kadrove koji će biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. Cilj programa je da doprinese realizaciji spomenutog procesa i podigne svijest o njegovom značaju.

Studij je namijenjen kandidatima/kinjama koji/e su završili trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili ekvivalent od 180 ECTS odnosno 240 ECTS kredita. Namijenjen je diplomiranim studentima/cama svih fakulteta, koji/e imaju potrebu i želju da doprinesu u procesima tranzicije i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i njenom uspješnom pozicioniranju nakon ulaska u ovu integraciju. Razlog za ovako široko definisanu ciljnu grupu je izrazita interdisciplinarnost ovog studija. Ne samo da je poželjno učešće osoba iz svih oblasti nauka, već isto tako i iz institucija, kao što su sve vrste i nivoi državnih, biznis, nevladinih institucija/organizacija, obrazovanja, medija i slično.

Studij traje dvije (2) godine/četiri (4) semestra i nosi 120 ECTS kredita (program +2) ili jednu (1) godinu /dva semestra i nosi 60 ECTS kredita (program +1) a izvodi se na Engleskom te bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da dođu na Open day 18. 9. u 17 sati na Ekonomskom fakultetu u Sali za sjednice.

Za više informacija i prijavu na program posjete našu web stranicu na www.cis.unsa.ba te konsultuju dokument u prilogu: Letak-Evropske-Studije

Izvor: MrežaMira.net