Konkurs za besplatne master studije na Univerzitetu u Beogradu

Univerzet u Beogradu je objavio konkurs za upis na master akademske studije, „Računarstvo u društvenim naukama“. Konkurs je otvoren do 31. decembra, a prva generacija studenata će biti oslobođena plaćanja školarine.

Cilj master programa „Računarstvo u društvenim naukama” je usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja studenata kako bi posao u struci mogli da obavljaju uz pomoć aktuelnih računarskih tehnologija. Kurikulumom studijskog programa definisana su 2 obavezna predmeta, koja su u vezi sa korišćenjem naprednih Internet tehnologija, i 3 izborna predmeta koji su okrenuti primeni računarstva u pravnim i ekonomskim naukama, menadžmentu i finansijama, sociologiji i demogrfiji, psihologiji, obrazovanju, kao  i društevnim aspektima Interneta, lingvistici i filologiji.

Više informacija na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login