Konkurs programa Kreativna Evropa za projekte 2015.

Evropska komisija raspisala je u okviru programa „Kreativna Evropa“ konkurs za evropske saradničke projekte koji počinju 2015. godine.

Konkurs je otvoren za projekte kojima Evropska komisija želi da podrži kulturne i kreativne sektore koji djeluju transnacionalno i internacionalno. Time se promoviše cirkulacija kulturnih i kreativnih radova i transnacionalna mobilnost kulturnih i kreativnih aktera, posebno umjetnika. Cilj podrške je, takođe, i unaprijeđenje pristupa evropskoj kulturnoj i kreativnoj produkciji, kao i povećanje njene dostupnosti novoj i široj publici. Takođe, podrška saradničkim projektima doprinosi inovativnosti i kreativnosti u sektoru kulture.

Podrška je namjenjena saradničkim projektima čiji je cilj razvoj vještina, znanja i know-how, uključujući i primjenu digitalnih tehnologija; testiranje inovativnih pristupa razvoju publike; testiranje novih poslovnih i menadžment modela; omogućavanje međunarodne saradnje i razvoja karijera u EU i šire, omogućavanje novih profesionalnih prilika, organizovanje međunarodnih kulturnih aktivnosti, kao što su turneje, izložbe, razmjena i festivali; podrška cirkulaciji evropske književnosti, stimulisanje interesovanja za i unaprijeđenje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim radovima.

Projekti koji se prijavljuju mogu da se odnose na jedan i više kulturnih i kreativnih sektora, i mogu biti interdisciplinarni.

Rok za prijave je 01.10.2014.

Više informacija na OVOM LINKU.

www.mladi.info

You must be logged in to post a comment Login