Kako maksimalno iskoristiti potencijal dijaspore za razvoj BiH

Vlada Sjedinjenih Američkih Država, putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), će tijekom veljače, a u okviru kampanje “Uključivanje dijaspore u razvoj BiH”, promovirati doprinos dijaspore u društveno-ekonomski razvoj zemlje.

U okviru foruma “Uključivanje dijaspore u razvoj BiH”, investitori, predstavnici dijaspore i privatnog sektora, pridružiti će se direktoru misije USAID-a Davidu Barthu u raspravi kako maksimalno iskoristiti potencijal dijaspore za razvoj BiH. Forum se održava u Mostaru, 10. veljače, u prostorijama INTERA tehnološkog parka, Bišće polje bb, od 10:30 do 12:30.

Prepoznavši značaj partnerstva sa dijasporom, USAID/BiH će ovom prilikom najaviti svoj novi projekt, vrijedan oko 2 miliona dolara i usmjeren na uključivanje bh. dijaspore u ekonomski razvoj zemlje.

Inovativnim pristupom USAID će podržati sklapanje javno-privatnih partnerstva privatnog sektora, domaćih i multinacionalnih korporacija, fondacija, nevladinog sektora, predstavnika akademske zajednice i organizacija dijaspore, te mreže koja radi na jačanju mobilizacije ljudskih i financijskih resursa dijaspore.

USAID je svjestan značaja i uloge koju bh. dijaspora može odigrati u društveno-ekonomskom razvoju BiH. Sa preko 1,4 milijuna građana koji žive vani, bh. dijaspora predstavlja blizu 40% sveukupnog stanovništva BiH. Tijekom 2011. godine, primjerice, iznos novčanih doznaka pristiglih iz dijaspore bio je oko 2 milijarde američkih dolara, što predstavlja 10% ukupnog BDP-a zemlje.

Raspravu o dijaspori USAID organizira u suradnji sa INTERA Tehnološkim parkom, lokalnom neprofitnom organizacijom koja radi na poticanju ekonomskog razvoja Hercegovine, te unaprjeđenju investiranja bh. dijaspore.

Ovom će prilikom USAID, također, predstaviti svoj zasebni program Moja praksa, namijenjen studentima mostarske regije s fokusom na informacijske i komunikacijske tehnologije.

Do danas je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, uložila gotovo 1,6 milijuna dolara pomoći namijenjene ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.

www.bljesak.info

You must be logged in to post a comment Login