Javni poziv za prijem volontera radi sticanja radnog iskustva

Fondacija za socijalnu uključenje u BiH, raspisuje Javni poziv za volontere. Volonteri će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog iskustva, na period od godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa.

Volonterski rad biće upisan u volontersku knjižicu za priznavanje radnog iskustva ili staža.Volonter zaključuje ugovor o volonterskom radu u skladu sa Zakonom o volontiranju (Sl.novine FBiH br.110/12).

Opšti uslovi koje kandidat za volontera treba da ispunjava su:

– da ima navršenih 18 godina života

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak

Posebni uslovi koje kandidat za volontera treba da ispunjava su:

– visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, prednost imaju kandidati sa fakulteta društvenih nauka, žurnalistike ili završne godine IT studija

– poznavanje engleskog jezika

– visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, prednost imaju kandidati sa fakulteta društvenih nauka, žurnalistike ili završne godine IT studija

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računaru

Za volontere dodatna prednost će biti:

–  Profesionalnost

–  Komunikativne sposobnosti

–  Timski rad

Svi zainteresovani volonteri mogu poslati Biografije na adresu [email protected]. Od kandidata/kandidatkinja koji budu pozvani na intervju će biti zatraženo da dostave dokaze o ispunjavanju uslova poziva.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je navesti  motiv za volontiranje i broj sati za volontiranje, ali ne manje od 4 sata dnevno.

Kandidati koji prođu prvi krug selekcije će biti pozvani na intervju.

Javni poziv se objavljuje 11.09.2015. i ostaje otvoren do 02.10.2015. godine.

You must be logged in to post a comment Login