Javni poziv za dodjelu u zakup stambenih jedinica

Catholic Relief Services u BiH raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva-prijava za dodjelu u zakup stambenih jedinica u opštini Srebrenica – Potočari, izgrađenih u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija“.

Ovim putem pozivamo raseljene osobe koje borave u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima s prijeratnim mjestom prebivališta u opštini Srebrenica, te povratnike u Srebrenici koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, a koji ispunjavaju dole navedene uslove učešća u dodjeli stambenih jedinica u zakup da podnesu svoje zahtjeve-prijave na Javni poziv.

1. Predmet dodjele u zakup su 24 stambene jedinice izgrađene u okviru Projekta i to:

– 6 jednosobnih stanova

– 16 dvosobnih stanova

– 2 trosobna stana

2. Zainteresovani korisnici za Javni poziv mogu se informisati lično ili pismenim putem na sljedećim mjestima:

– CRS BiH, Zagrebačka 18/II, Sarajevo,

– Opština Srebrenica, Služba za povratak i raseljena lica, Srebreničkog odreda bb, Srebrenica,

– NVO “Prijatelji Srebrenice“ Trg Mihajla Bjelakovića bb, Srebrenica

– NVO “Srebrenica 99“, Dom kulture Srebrenica, Srebrenica

3. Cijena zakupa utvrđena je Odlukom o visini naknade zakupa stambenih jedinica u opštini Srebrenica izgrađenih u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija“ i iznosi 1.06 KM po m2 za svaki od stanova.

4. Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju lica u potrebi za socijalnim stanovanjem pod sljedećim uslovima:

– da oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan ili kuću uslovnu za stanovanje, koja po strukturi i površini odgovara kriterijumima iz pravilnika o dodjeli stanova i koja ne ispunjava minimalne tehničke standarde savremenog stanovanja (građena od primitivnog građevinskog materijala: ćerpić, kamen, drvo, bez potrebnih hidro i termo izolacija)

– da su oni ili njihovi roditelji na dan 30. 04. 1991. godine imali prebivalište na području opštine Srebrenica,

– da ukupna prosječna mjesečna primanja po članu porodičnog domaćinstva ne prelaze 50% prosječno mjesečno isplaćene plate u RS-u u prethodnoj godini.

5. Prijave na Javni poziv se skupa s dokazima o ispunjavanju kriterijuma iz Javnog poziva dostavljaju u šalter salu Opštine Srebrenica, lično ili preporučeno putem pošte Službi za povratak i raseljena lica, ulica Srebreničkog odreda bb, Srebrenica. Ostale detalje o prijavi možete pročitati u Javnom pozivu.

6. Javni poziv je otvoren do 05. 03. 2014. godine, a prva evaluacija će se izvršiti 03. 02. 2014. godine.

Javni poziv objavljen je 21. 12. 2013. u Dnevnom Avazu i Glasu Srpske, te na oglasnim tablama Opštine Srebrenica, kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu i na internet stranici Opštine Srebrenica. Sve informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Opštini Srebrenica, Odjeljenje za prostorno uredjenje i stambeno komunalne poslove, ulica Srebreničkog odreda bb, Srebrenica, direktno ili na telefon 056/445-530. Kontakt osobe su Edin Hasanović i Suljo Čakanović.

Dodatne informacije i pomoć pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterijuma, uključujući i izjave, mogu se dobiti u nevladinim organizacijama:

– NVO Srebrenica 99, Dom kulture, Srebrenica, tel: 056/ 440-609

– NVO Prijatelji Srebrenice, Trg Mihajla Bjelakovića bb, Srebrenica, tel: 056/440-165

Link za preuzimanje OVDE

You must be logged in to post a comment Login