Javni poziv za dodjelu donacije Narodne Republike Kine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi na području opština, gradova i distrikta Bosne i Hercegovine.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih i pravnih lica za dodjelu donacije Vlade Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi sa sljedećim specifikacijama: 1. Traktori sa priključcima (komada 180); 2. Motokultivatori sa priključcima (komada 70); 3. Motorne pile (komada 100); 4. Oprema za mljekarstvo (50 setova za mužu, 40 spremnika za hlađenje mlijeka, 20 uređaja za analizu mlijeka).

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva.

Javni poziv možete preuzeti NA OVOM LINKU.

Prijavni obrazac za fizička lica možete preuzeti NA OVOM LINKU.

Prijavni obrazac za pravna lica možete preuzeti NA OVOM LINKU.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login