Javni poziv – CRP omladinska akademija

U cilju dugoročnog unapređenja i jačanja svojih ljudskih kapaciteta, Centar za razvoj i podršku (CRP) organizuje CRP Omladinsku akademiju, zasnovanu na principu sticanja novih znanja, vještina i radnog iskustva kroz praktičan rad. Ukupan planirani broj polaznika Akademije je 9 osoba, a planirano trajanje 15 mjeseci. Akademija počinje sa radom početkom februara 2015. godine.

Kandidati moraju svu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla

Svu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na kojoj treba napisati:

  •     Gore navedenu adresu,
  •     Naznaku „Prijava na CRP Omladinsku akademiju“,
  •     Ime i prezime, i adresu kandidata

Dokumentaciju možete dostaviti lično (CRP zaposlenim ili u poštansko sanduče na ulaznim vratima CRP-ureda), ili na e-mail adresu: [email protected]. U slučaju dostavljanja e-mailom potrebno je dostaviti sve navedene dokumente, uključujući sve zahtijevane kopije dokumenata u skeniranoj formi.

Krajnji rok za dospijeće svih prijava je 26.01.2015 (ponedeljak) do 12:00 sati.

Više informacija na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login