Ilegalna deponija smeća nedaleko od jezera Perućac

Na oko 400 metara od glavne plaže Oštrike, na jezeru Perućac nastala je ilegalna deponija smeća u jeku turističke sezone.

Potok koji se uliva u rijeku Drinu postao je odlagalište smeća u neposrednoj blizini glavne plaže gdje se odlaže velika količina plastične i limene ambalaže i drugog otpada.

Vlasnik jednog od dva ugostiteljska objekta na lijevoj obali jezera, Jasmin Beganović kaže da je naophodno da se do ove gradske plaže obezbijedi pitka voda i odvoz smeća.

“Pitka voda i odvoz smeća je trenutno jedan od osnovnih problema ali i potreba razvoja turizma. Ja sam više puta tražio da se smeće odvozi, ali niko nema sluha za to”, kaže Jasmin.

Ljudi koji imaju vikendice na ovoj obali jezera kažu da smeće voze oko 10 kilometara do Kragljivode odakle komunalno preduzeće odvozi smeće, a da su ranije iz komunalnog preduzeća tražili 300 KM kako bi kamion dolazio do plaže, a zbog velike i razuđene teritorije troškovi su veliki.

Dragić Glišić, direktor Nacionalnog parka “Drina” kojim je obuhvaćena i ova teritorija, kaže da je za ovaj problem nadležna Opština Srebrenica i Komunalna policija ove opštine.

“Treba Opština, u saradnji sa komunalnom inspekcijom koja će dalje pratiti situaciju, naloži svima da moraju da nabave kante za smeće i organizuje prijevoz smeća i da budžetom predvidi sufinansiranje odvoženja istog, te da se obrate, ako je potrebno, i Hidroelektrani Bajina Bašta oko kupljenja smeća”, kaže Glišić,

On kaže da je zbog dobre saradnje NP “Drina” sa hidroelektranama u Višegradu i Bajini Bašti smanjeno prisustvo smeće na vodi i da je to bio dugogodišnji problem.

Iz Turističke organizacije Srebrenica kažu da su vlasnicima ugostiteljskih objakata više puta do sada besplatno donirali kante za smeće i da shodno ugovorima o upotrebi zemljišta imaju obavezu da otpad uklanjaju sami.

Širenje ilegale deponije nedaleko od samog jezera odrazio bi se negativno za ovaj turistički potencijal, a problem je potrebno što prije sanirati. Ukoliko ne dođe do toga, NP “Drina”, jezero Perućac i plaža Oštrika imali bi ogromne ekološke probleme.

You must be logged in to post a comment Login