AKCIJA – “Klupa za Guber” – Nove uplate

Akcija “Klupa za Guber” pokrenuta je sa ciljem rekonstrukcije klupa prema šetalištu “Guber” na inicijativu grupe Srebreničana uz podršku portala eSrebrenica.ba gdje su do sada uplaćena sredstva za 4 klupe. Akcija je otvorena dok se na sakupe sredstva za 15 klupa.

Sredstva su uplatitli: Mirko Ilić (na račun), Amira Parić – Ferizović (lično), Mustafa Husejnović (lično) i Emina Husejnović (lično).

Više informacija na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login