Veliki izazovi u radu u oblasti mentalnog zdravlja u BiH

Trenutni izazovi u radu u oblasti  mentalnog zdravlja u BiH su veliki, a jedan od problema sa kojim se susreću certificirani psihoterapeuti u svom radu jeste primarni nedostatak strukture za definiranje psihoterapijske djelatnosti. Potreba za psihoterapijskim radom je velika, i postaje sve veća u trenutnoj  socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Uspostavljanje strukture za psihoterapijsku djelatnost će pomoći profesionalcima u samostalnom bavljenju psihoterapijskim radom, promociji edukacije u skladu sa europskim standardima, te će doprinijeti regulaciji profesionalnog statusa licenciranih psihoterapeuta pri sticanju EU certifikata.

Cilj Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH jeste razvoj i promocija psihoterapije u skladu sa europskim standardima, kao i osiguranje neophodnih uslova za uspostavljanje zvanja psihoterapeuta i ujednačavanje psihoterapijske prakse.

Inicijativa za uspostavu Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH je započeta davne 2005 godine. U to vrijeme, zbog nedovoljne razvijenosti psihoterapije u BiH, Savez je uspio da se registruje na nivou BiH, i do unazad godinu dana, bio je u stanju mirovanja. Nekoliko kolegica i kolega tokom 2016 godine započinju inicijativu za aktiviranjem Saveza, gdje se uspostavlja ključna grupa predstavnika psihoterapijskih udruženja u BiH koja započinje konkretan rad.

Inicijalni sastanak odbora za uspostavu Saveza je održan 6.3.2017. u Sarajevu, u prostorijama Udruženja za sistemsku praksu i terapiju (USPIT), koji je okupio veliki broj predstavnika psiohoterapijskih pravaca (IGV Geštalt Njemačka, Grupna analiza, EMDR, Geštalt, Integrativna dječija i adolescenta psihoterapija, Sistemska porodična, Realitetna, Kognitivno-bihejvioralna, Transakciona, Psihodrama).

Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci koji definiraju Statut, Etički kodeks, članstvo, upravljačka tijela Saveza, kao i datum obnoviteljske skupštine Saveza.

Obnoviteljska skupština Saveza je planirana 08.04.2017 god u Sarajevu sa početkom u 11:30 sati.  Zaista vjerujemo da će se certificirani psihoterapeuti u BIH, kao i medijske kuće, odazvati pozivu za prisustvovanje Skupštini i prepoznati značaj jednog ovakvog Saveza na nivou BiH.

Izvor: Buka.com

You must be logged in to post a comment Login