Veće prisustvo stranaca (1979.)

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 5

Jun 1979. godine

Veće prisustvo stranaca

Opština Srebrenica je zahvaćena većim prisustvom stranaca pa je povećana i nametnuta potreba i budnijeg praćanje njihovog boravka.

U prvom tromjesečju tekuće godine evidentirano je prisustvo 55 stranca po svim osnovama. Većina prijavljenih Opštinskom sekretarijatu za unutrašnje poslove Srebrenica boravila je zbog izvođenja radova u RO „Feros“ i Tvornici „Akumulatora“. Kršenja propisa odnosilo se na neblagovremeno prijavljivanje prisustva stranih državljana. Dešavalo se oduzimanje filmskih snimaka što se pokazalo opravdanim. Zavisno od svojih specifičnosti radne i druge organizacije treba da što bolje odrede mjere za zaštitu povjerljivih podataka, jer ima slučajeva da strani državljani imaju lak pristup ovakvim aktima a Odbori za opšte-narodnu odbranu i društvenu samozaštitu površno vrše svoju funkciju. Većina radnih organizacija ni do danas nije donijela samoupravna akta o režimu kretanje i boravka stranaca iako su članom 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca u Jugoslaviji dužne da to učine u što kraćem roku.

Evidentirane su pojave dolasaka stranaca na selo kod svojih prijatelja a boravak se ne prijavi nadležnim organima.

Obzirom na značaj ove problematike prioritetno je intezivnije uključivanje svih subjekata u sistem kontrole stranaca. Što hitnije donijeti samoupravne akte o režimu kretanja i boravku stranaca u organizacijama udruženog rada. Blagovremeno prijavljivati i preduzeti odgovarajuće mjere prema strancima koji borave na području ove Opštine a krše naše propise ili svoj boravak koriste za obavljanje nedozvoljene djelatnosti.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login