Već pet godina u Srebrenici broj nezaposlenih približno isti

Iz Biroa za zapošljavanje u Srebrenici kažu da je broj nazposlenih u njihovoj evidneciji već pet godina približno isti, i da nema većih oscilacija.

Prema riječima šefa ovog biroa Veljka Petrovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Srebrenici registrovano je 1.789 nezaposlenih osoba od kojih 1.258 aktivno traži posao, a 531 radi ostvarivanja zakonskih prava.

Najviše nezaposlenih 826 je u najproduktivnijoj životnoj dobi od 15 do 45 godina, dok je 279 nezaposlenih u starosnoj grupi od 45 do 55 godina i svega 161 lice koje traži zaposlenje je starije od 55 godina. Gotovo polovinu nezaposlenih koji aktivno traže zaposlenje čine žene kojih je 548 na evidenciji.

Posao traže 33 polukvalifikovana, 337 kvalifikovanih i dva visokokvalifikovana radnika, 326 osoba sa srednjom stručnom spremom, 16 sa višom školom i čak 85 sa visokom stručnom spremom.

Među nezaposlenima koji traže posao najviše je nekvalifikovanih radnika, ukupno 468 i čine više od trećine nezaposlenih u ovoj lokalnoj zajednici.

Petrović kaže da je nakon završetak srednje škole na biro prijavljeno svega 18 svršenih srednjoškolaca, te da većina odlazi za poslom u veće sredine ili druge države, ili se odlučuje za studiranje.

“Karakteristično je da nemamo veći priliv nezaposlenih ni u julu mjesecu nakon završetka školske godine jer svršeni srednjoškolci upisuju fakultete ili odlaze u inostranstvo i druge sredine smatrajući da će tamo brže doći do zaposlenja”, kazao je Petrović.

On kaže da nije bilo otvranja većih pogona koji bi zaposlili ljude i smanjili nezaposlenost, te da je najavljeno otvaranje dva ili tri proizvodna pogona u ovoj godine.

Na kraju, Petrović ističe da se uspješno realizuje Program zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom, sredstvima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske gdje će priliku da odrade pripravnički dobiti šest visokoobrazovanih ljudi.

You must be logged in to post a comment Login