Usvojen budžet Opštine Srebrenice za 2020. godinu

Na današnjem zasjedanju Skupštine opštine Srebrenica usvojen je budžet za 2020. godinu.

Bužet iznosi 11.210.660 KM i veći je za 1,2 odsto od ovogodišnjeg, ili za 129.760 KM.

Prema riječima vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije ove opštine Milanke Tripić, najveći prihod je od idirektnih poreza od 4,8 miliona KM, koji su u ovoj godini uvećani za 20 odsto.

Planiran je prihod od naplate naknada za korištenje mineralnih sirovina sa područja ove opštine u iznosu od 2,4 miliona KM.

Tripićeva pojašnjava da je najveća rashodovna stavka u budžetu od 1,9 miliona KM predviđena za kapitalna ulaganja među kojima je najveći iznos od 925.000 KM predviđen za izgradnju i asfaltiranje lokalnih puteva, dok za plate zaposlenih u opštinskoj administaciji i ustanovama čiji je opština osnivač namijenjeno je 1.450.320 maraka, a za socijalna davanja planirano je 540.000 KM.

Planirano je ulaganje u pokretanje liječilišta za upotrebu voda Guber od 600.000 KM, te za izgradnju gradske garaže 250.000 KM, a uvećani su i podsticaji za poljoprivredu za 50.000 KM i iznose 150.000 KM.

Odbornici su usvojili i Program rada Skupštine opštine za iduću godinu uz određene terminološke korekcije, odnosno usklađivanja razmatranja određenih tačaka iz Programa rada.

You must be logged in to post a comment Login