Usvojen budžet opštine Srebrenica

Na jučerašnjoj Skupštini opštine Srebrenica usvojen je budžet opštine za 2014. godinu u iznosu od 7.263.343 KM, koji je za 485.407 KM manji u odnosu na ovogodišnji.

Usvajanju budžeta prethodila je višečasovna diskusija i usaglašavanje amandmana, tako da je došlo do izmjena planiranih iznosa na pojedinim budžetskim stavkama, a ukupan iznos budžeta, za koji je dobijena saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske, nije mijenjan.

„Budući da je zbog ekonomske krize u posljednje dvije godine došlo do smanjenja priliva sredstava u opštinsku kasu i budžetskog deficita, ove godine je planiran manji budžet i smanjivanje nekih troškova i iznosa za pojedine budžetske stavke da bi planirani budžet bio što realniji“, rekao je načelnik opštine Ćamil Duraković, izrazivši zadovoljstvo što su odbornički klubovi postigli kompromis i što je budžet usvojen jednoglasno.

Donesena je odluka da se za 100.000 KM umanji predviđeni iznos od 500.000 KM za sanaciju i održavanje lokalnih puteva da bi se povećala izdvajanja za sa 20.000 na 50.000 maraka za Odjeljenje Pravnog fakulteta iz Istočnog Sarajeva u Srebrenici i za još nekoliko budžetskih stavki.

Kako je planirano, od 7.263.343 KM, koliko iznosi budžet za iduću godinu, redovni prihodi treba da budu 6.324.143 KM dok se planira priliv od 939.200 KM grantovskih ili doniranih sredstava.

Planirani budžetski rashodi jednaki su planiranim prihodima.

Za tekuće troškove predviđeno je izdvajanje 5.694.343 KM. Od tog iznosa za socijalnu zaštitu planirano je 549.076 KM, za obrazovanje oko 300.000 KM, za sport, kulturu, religiju i rekreaciju nešto više od 370.000 maraka i za zdravstvo više od 60.000 KM.

Za kapitalna ulaganja planirano je 1.409.000 KM i razlika sredstava predviđena je za vraćanje kredita i budžetsku rezervu.

Prilikom usvajanja budžeta donesen je i zaključak da se budžetski deficit ili gubitak u poslovanju opštine u posljednje dvije godine utvrdi i da se opština kreditno zaduži da bi sanirala taj deficit.

Nakon usvajanja budžeta donesena je i odluka o njegovom izvršenju uz zaključaka da se poveća finansijska disciplina i da se sredstva troše srazmjeno za sve planirane budžetske stavke u skladu sa zakonom, te da rashodi budu u skladu sa prihodima.

Današnja tematska sjednica Skupštine opštine bila je posvećena samo usvajanju budžeta i odluke o njegovom izvršenju.

SRNA

You must be logged in to post a comment Login