Uspješan rad pokretnog kina

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 6 i 7

Juli 1979. godine

Uspješan rad pokretnog kina

Pokretno kino Narodnog univerziteta uvijek je željno očekivani gost svh osnovnih škola i mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica. Rad otežava nepristupačnost sela, jer se samo u jedanaest može doći atomobilom. Zato se često događa da se kino projektor i ostala tehnika prenose na konjima.

Narodni univerzitet ulaže velike napore da bi udovoljio svim zahtjevima škola i mještana u pogledu prikazivanja filmova, prvenstveno sa temom iz NOR-a. U maju mjesecu prikazana su dva domaća filma „Prozvan je i V-3“ i „Vlak u snijegu“.

Na 45 filmskih predstava bilo je 8.600 gledalaca. Pokretno kino će prikazati još dva domaća filma u narednom periodu. SIZ za kulturu u ovoj godini izdvojio je 60 hiljada dinara za rad pokretnog kina, ali bi pojedine škole morala pokazati više razumijevanja pri ustupanju prostora za prikazivanje večerenjih predstava da se one ne bi prikazivale napolju, pod vrlo nepovoljnim uslovima.

U okviru proslave jugoslovenskih praznika u čast Dana borca u Skelanima je prikazana javna predstava domaćeg filma „Biciklisti“. U čast 27. jula predviđeno je prikazivanje dva domaća filma sa temom iz NOR-a.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login