Uređenje korita i regulacija rijeke Križevice i Kravičke rijeke

Nedavno su počeli radovi na produbljivanju i uređenju oko 1.800 metara korita Kravičke rijeke i oko 250 metara vodotoka rječice Križevice, uzvodno od Bratunca prema granici sa opštinom Srebrenica.

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović rekao je novinarima da je na teritoriji ove opštine uređeno oko 70 odsto korita rijeka i rječica koje prilikom velikih kišnih padavina prave probleme stanovništvu.

„Za projekat regulisanja korita Kravičke rijeke, koji se finansira sredstvima IPA fondova, obezbijeđeno je 800.000 evra. U okviru tog projekta biće obezbijeđen dio sredstava za sanaciju oštećenja na Glogovskoj i Slapašničkoj rijeci“, rekao je Mlađenović.

On kaže da je uz podršku Vlade RS do sada je regulirano 2,5 kilometara korita rijeke Križevice, a projekat se radi i u saradnji sa Opštinom Srebrenica.

Sredstvim Svjetske banke sanira se dio Križevice u naselju Podgradac i da će završetkom projekata regulacije Kravičke rijeke i Križevice biti trajno i kvalitetno riješen problem izlijevanja tih rijeka i spriječeno plavljenje zemljišta i stambenih objekata koji se nalaze u priobalnom području.

Mlađenović je najavio i uređenje obalskog dijela Drine, pored kojeg će biti izgrađena zaobilaznica do graničnog prelaza kod novoizgrađenog  mosta “Bratoljub” uz koji će se graditi industrijska i bescarinska zona.

You must be logged in to post a comment Login