Upute o korištenju plovila na vodi u NP Tara

Shodno Zakonu o zaštiti prirode Nacionalni park Tara objavio je upute, pravilnik o upotrebi plovila na vodama kojima upravlja ovo javno preduzeće.

– Za korišćenje čamaca, plutajućih instalacija i drugih plovnih objekata (u daljem tekstu: plovilo) na hidroakumulacijama, vlasnici odnosno korisnici plovila pribavljaju odobrenje Upravljača.
– Izuzetak od prethodnog stava su jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Republike Srbije.
– Zabranjena je upotreba plovila bez odobrenja Upravljača ili suprotno uslovima koji su utvrđeni u odobrenju.
– Zabranjeno je spuštanje, upotreba i vožnja glisera i skutera za vodu od strane Korisnika i Posetilaca Nacionalnog parka na hidroakumulacijama u Nacionalnom parku.
– Zabranjeno je kretanje plovila po mraku i u uslovima slabe dnevne vidljivosti.
– Na hidroakumulaciji odnosno jezeru „Zaovine“ za plovila je dozvoljena samo upotreba vesala i elektromotora.
– Na hidroakumulacijama odnosno jezerima „Spajići“ i „Kruščica“ zabranjena je upotreba svih vrsta plovila.

Nepoštovanje odredbi pravilnika je kažnjivo po Zakonu o zaštiti prirode Republike Srbije, objavljeno je.

You must be logged in to post a comment Login