U Bratuncu održano predavanje i obilazak proizvođača jagode

Poljoprivredna stručna služba preduzeća ”Malina-Bratunac” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu organizovala je stručnu prezentaciju i terenski obilazak proizvođača jagode sa područja opštine Bratunac.

Bratunački farmeri su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama uzgoja i proizvodnje jagode, kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom polju.

Poljoprivredni ekspert iz Holandije mr. Stefan Timermans je na terenu prezentovao na koji način holndski farmeri vrše analizu biljaka i zemljišta a u cilju normiranja prehranjivanja i dodavanja mikroelemenata u zasadima jagode, kao i načine navodnjavanja ove kulture.

Takođe, ovom prilikom agronomi iz Stručne službe su razmjenili svoja iskustva u oblasti proizvodnje jagodastog voća sa ekspertom iz Holandije, te na taj način unapredili svoja znanja iz ove oblasti, što će biti od izuzetnog značaja za savjetodavni rad sa domaćim proizvođačima ovog voća.

Prezentacija je održana pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, a u okviru promocije i upoznavanja proizvođača sa principima Cirkularne poljoprivredne proizvodnje, navodi se u saopštenju.

You must be logged in to post a comment Login